Dades quantitatives

Tot seguit mostrem les dades quantitatives de les famílies ateses des de Treball Social l’any 2012 , ja que creiem que fan més palpable la realitat de les famílies afectades i desplaçades i, per tant, la necessitat d’aquest projecte.